Príroda volá!

Peniaze sú kyslíkom každej spoločnosti. Ak túto rastlinku nepodporíš nebude rásť a už vôbec nie kvitnúť. Takto sa môžeš spolupodieľať na ochrane životného prostredia, aktivite, kreativite, inšpiráciu i budovanie hodnoty prírody nielen u žiakov. Krok za krokom k MODRO-ZELENEJ budúcnosti!

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne zvyšovať environmentálne povedomie